Close

Doprava jako taková je velmi důležitá pro přepravu čehokoliv na co si dokážeme vzpomenout. Přepravovat se dá téměř všechno. Je to účelný pohyb dopravních prostředků po vyznačených dopravních cestách. K dopravě je samozřejmě nutné mít také k tomu určené dopravní prostředky. Doprava se dělí na: silniční, železniční, letecká, cyklistická, vodní a potrubní.
silniční doprava

Paliva, které jsou při ní potřeba můžeme dělit na: ropu, benzín, naftu, letecký petrolej nebo alternativní paliva. Také pohony jsou různé a mají svoje dělení. Jsou to tepelné motory, elektromotory, alternativní pohony. Silniční doprava je historicky nejstarší a také nejrozšířenější. Slovo silnice pochází už z dob vlády Karla čtvrtého. Vzniklo to tím, že se nechala zesílit obyčejná cesta. Silnice tedy znamená zesílená cesta. Nejvíce osob a také nákladu se právě přepravuje každý den na silnici. Silnice se rozdělují podle tříd, do kterých spadají. Dělí se na čtyři kategorie. A to jsou dálnice, silnice I-III třídy, místní a účelová komunikace. V České republice je zhruba padesát pět tisíc kilometrů silnic. Na to, že jsme malý vnitrozemský stát máme obrovskou silniční síť. Doprava na silnici může být buď nákladní nebo také osobní. Ta osobní je nám řidičům bližší. Dále je možné je rozdělit na osobní automobily a hromadnou dopravu autobusy a trolejbusy. Mezi hlavní výhody silniční dopravy můžeme pokládat, že její hustá síť poskytuje jednoduchou dopravní obslužnost. Také přináší nezávislost a přepravní rychlost.
strom přes silnici
Myslí se tím, že můžete zastavovat kdykoliv a podle libosti. Nemusíte se při cestě nikomu jinému podřizovat. Jako nevýhody silniční dopravy musíme zařadit i to, že musíme automobily obsluhovat. Nebo také malá kapacita dopravních prostředků osobní vůz poskytuje obvykle jen pět míst na sezení. A třeba autobus, který poskytuje čtyřicet míst k sezení. A v neposlední řadě omezená přeprava nákladu. Možná taky nebezpečí na cestách a znečišťování přírody. Naše silnice spravuje stát přesněji Ministerstvo dopravy. Necháme na každém z nás, co si o stavu našich silnic myslí. Ale je pravdou, že veliké chvály se asi nedočkáme.